Python if else

Python if else

Вэб блог бетінде ақпараттық салаға байланысты көптеген мақалалар бар.